Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

06 MAJ 2019

Nieobozowa Akcja Letnia 2019

Rusza Nieobozowa Akcja Letnia 2019 (kartę kwalifikacyjną, załącznik do karty kwalifikacyjnej, umowę żywieniową, regulamin, załącznik do regulaminu – oświadczenia oraz oświadczenie o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) będą wydawane w sekretariacie szkoły 08.05.2019 r. 
od godz. 08:00    
  

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych: 
1.    rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć poniższe dokumenty do Harcówki znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Czeladź dnia 25.05.2019 r. (sobota) od godz. 10.00. Dokumentacja: 
a.    *karta kwalifikacyjna wraz z pieczęcią danej placówki oświatowej 
b.    *załącznik do karty kwalifikacyjnej 
c.    *regulamin półkolonii 
d.    *załącznik do regulaminu (oświadczenia) 
e.    *umowa na żywienie 
f.    *RODO – klauzula informacyjna 
g.    *UWAGA !!! do karty kwalifikacyjnej należy dołączyć: ksero książeczki szczepień dziecka bądź wypełniony przez Przychodnię Zdrowia (podpis + pieczęć) pkt. II ppkt. 8 karty kwalifikacyjnej. 
2.    rodzice / opiekunowie prawni, którzy otrzymają komplet dokumentów niezbędnych do uczestnictwa dziecka w NAL 2019 dokonują w terminie do 10.06.2019 r. wpłaty 150,00 zł za żywienie na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi 69 1050 1269 1000 0022 7178 4247 
*w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika NAL-u oraz turnus Urząd Miasta Czeladź 
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej 
tel. 032 76 37 983 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl