Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Projekty Zagraniczne / Włochy

Włochy

CYFROWA SZKOŁA W CZELADZI

01.04.2016


Rzym 2015Udział w kursie komputerowym to żaden wyczyn, wszyscy wiedzą, jak to wygląda.
W naszym przypadku było jednak inaczej. Pojechałyśmy w lutym– sześć nauczycielek z Gimnazjum nr 3 w Czeladzi, do Rzymu na kurs komputerowy. Wydawało nam się, że będzie to tradycyjna forma szkolenia: każda z nas przy komputerze wykonuje zadania pod kierunkiem prowadzącego instruktora. Nic z tego, komputery były, owszem, dwa dla instruktora , który powiedział – „Macie smartfony? Macie swoje tablety ? Ja nie muszę inwestować i organizować sali komputerowej dla uczestników kursu – uczestnicy przynoszą swój sprzęt – tak możecie też pracować z uczniami. „
Faktycznie doznałyśmy szoku – ale kurs był fascynujący, gdyż dotyczył prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych w aspekcie kształcenia w 21 wieku. Zwiedziłyśmy również prywatną szkołę techniczną dla młodzieży i dorosłych, w której uczniowie między innymi projektują drony.
Teraz, po powrocie do szkolnej rzeczywistości, staramy się wprowadzić wiele nowych poznanych sposobów kształcenia.
Społeczności szkolnej zależy na znaczącym podniesieniu poziomu jakości pracy. Mamy do nadrobienia wiele zaległości, dlatego też chcemy przekształcić szkołę na miarę XXI wieku – cyfrową. Uczniowie Gimnazjum nr 3 biorą udział w programie edukacyjnym dla szkół Mistrzowie Kodowania, ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Uznaliśmy, że powinniśmy skierować nasze działania na rozbudowę bazy technologicznej szkoły. Przygotujemy szkolną infrastrukturę do pracy przy zwiększonej ilości sprzętu informatycznego i pomocniczego. Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych będzie polegała na doprowadzenie przyłączy internetowych w każdej sali lekcyjnej,  co w znaczny sposób umożliwi wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
W czasie tygodniowego pobytu w Rzymie w ramach realizowanego projektu KA1 Mobilność kadry edukacyjnej współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + nie tylko doskonaliłyśmy nasze umiejętności, ale także poznaliśmy zabytki Rzymu, w tym Bazylikę Św. Piotra, Kaplicę Sykstyńską i Muzea Watykańskie, które mimo lutowej soboty były zatłoczone. Każdego popołudnia po zajęciach szkoleniowych pokonywałyśmy prawie 7 kilometrów wędrując ulicami Rzymu i podziwiając Wieczne Miasto. Byłyśmy też na Placu św. Piotra w Watykanie podczas końcowych modlitw nabożeństwa pod kierunkiem papieża Franciszka.

Zrealizowane szkolenie w Rzymie stanowiło dla nas duży sukces, czujemy się naładowani nową energią i śmiało podejmujemy wyzwania stawiane przez cyfrową cywilizację.

Iwona Sułkowska

Szkolenie komputerowe

21.12.2015.

 

Projekt współfinansowany w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus +
 
SZKOLENIE KOMPUTEROWE
 
W związku z realizacją działań w ramach projektu Erasmus + "Cyfrowa szkoła w Czeladzi" w styczniu 2016 r. grupa sześciu nauczycieli, którzy w lutym polecą do Rzymu, weźmie udział w szkoleniu komputerowym.
 
Kurs ten dotyczyć będzie używania i tworzenia materiałów przy zastosowaniu platformy Moodle. W szkole zainstalowane zostaną kalkulatory EWD i EWD Plus służące do dogłębnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. Umiejętność wykorzystywania tego oprogramowania pomoże w dalszym planowaniu pracy w gimnazjum.
Kalkulatory te udostępnione zostały przez CKE.
Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany informatyk.

 

Rzym

04.12.2015


Projekt współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+

Sześciu nauczycieli - uczestników  projektu „Cyfrowa szkoła w Czeladzi” weźmie udział w tygodniowym kursie informatycznym organizowanym przez firmę Prometeo w Rzymie we Włoszech w terminie 14.02.2016 do 21.02.2016r.
Projekt „Cyfrowa szkoła w Czeladzi”  jest odpowiedzią na rosnące potrzeby szkolnej społeczności związane z koniecznością wdrożenia innowacyjnych metod pracy i  kształcenia w zakresie stosowania TIK odpowiadających oczekiwaniom ucznia XXI wieku, przygotowanie wychowanków do wykorzystywania mobilnych narzędzi w następnym etapie edukacyjnym i  w przyszłej  pracy zawodowej. Dostrzegamy także potrzebę podniesienia własnych umiejętności językowych, które są niewystarczające, by samodzielnie poruszać się w globalnym świecie i czerpać z jego zasobów: technologicznych, kulturalnych i społecznych.
Głównymi celami projektu „Cyfrowa szkoła w Czeladzi” są:
wzrost wiedzy i umiejętności i zawodowych w dziedzinie TIK , sprawne posługiwanie się językiem angielskim, poznanie ciekawego kulturowo środowiska Rzymu i Italii.

 

 Pozostałe cele projektu to:  poznanie nowoczesnych rozwiązań TIK i sposobów ich wykorzystania, skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami w wykorzystywania TIK w kraju zachodnioeuropejskim,  nauczyć się współpracy w międzynarodowej grupie, rozwijać kompetencje interpersonalne i społeczne,  poznać nowych ludzi, kraj i jego kulturę. Oczekujemy nabycia w ten sposób potencjału umożliwiającego przeprowadzenie w szkole jej cyfryzacji w sposób intensywny.
Udział w kursie spowoduje wykreowanie nowych potrzeb w zakresie poznawania TIK wśród uczestników projektu. Tego  też potrzebujemy – atrakcyjnego pobudzenia potrzeb rozwojowych.
Mamy świadomość, że nauczyciel  i pracownicy niepedagogiczni szkoły – osoby bezpośrednio współpracujące z uczniami, powinni wyprzedzać ucznia w dziedzinie wykorzystywania TIK, ale dotychczas nie jest to osiągane w szkole ani w zakresie wykorzystania TIK ani w zakresie posiadanego wyposażenia.  Naszym zamiarem jest intensywne szkolenie w celu przygotowania się do realizacji zmiany w tym zakresie. Mamy świadomość postępu technologicznego oraz szerokich możliwości oferowanych przez technologie informacyjne,  wymaga to od nas  doskonalenia posiadanych i nabywania nowych kompetencji w zakresie TIK, zarówno poprzez samodzielną pracę jak również uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zaspokojenie oczekiwań i potrzeb szkoleniowych uczestników projektów przyczyni się do zwiększenia efektywności i atrakcyjności nauczania, skuteczności motywowania uczniów do uczenia się, jak również do poprawy jakości pracy szkoły. Uruchomienie procesu wdrażania TIK  i utrwalenie wymiaru europejskiego edukacji w Gimnazjum  nr 3 w skomplikowanej sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej Europy  stawiają pracownikom szkoły bardzo trudne wyzwania zarówno merytoryczne jak i  psychologiczne,  stąd do pracy w projekcie zostaną  włączeni nauczyciele różnych przedmiotów szkoły, którzy po powrocie podzielą się swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi pracownikami .W efekcie opracujemy sposoby pokonania barier w stosowaniu TIK w procesach edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi  i zrealizujemy plan strategiczny rozwoju szkoły.

Redakcja strony: Włochy Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł2016-11-14 21:17:58
  • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł2016-11-14 21:18:01
  • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł2016-11-14 21:17:58
  • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł2016-11-14 21:17:58
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl