Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Regulamin programu

Regulamin programu Certyfikat Jakości  Działania Szkolnego  w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi.

 
1. O Certyfikat Jakości Działania Szkolnego  w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi mogą ubiegać się nauczyciele, którzy  dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji, wychowania, czynności dodatkowych, współpracują w tym zakresie z otoczeniem szkoły, przygotowują uczniów do uczenia się przez całe życie  i do funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Organizatorem Programu jest Dyrektor szkoły.
3. Nadawanie Certyfikatu Jakości  Działania Szkolnego  w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi  uwarunkowane jest spełnieniem wymogów zawartych w Załączniku nr 1- Standardy  Jakości.
4. Decyzję o ubieganiu się o Certyfikat Jakości podejmuje nauczyciel i zgłasza ją dyrektorowi.
5. Realizowane przez szkołę przedsięwzięcia zgłaszane do programu, rejestrowane są na stronie internetowej programu. Za prawdziwość danych odpowiada dyrektor szkoły.
8.  Nauczyciel  otrzymuje  Certyfikat Jakości -Certyfikat Jakości przyznawany jest na okres 3 lat - Załącznik nr 2
9. Aby uzyskać Certyfikat  Jakości  działanie powinno uzyskać łącznie co najmniej 60 punktów.
10. Nauczyciel, nazywany w programie liderem działania,  przedstawia sprawozdanie z realizacji  działania w formie wydruku wypełnionego arkusza – załącznik nr 3
Aby uzyskać  60 punktów działanie musi uwzględniać  co najmniej 20 z 48 standardów.
Każdy standard powinien być  opisany.  Punkty przyznawane są następująco:
1 pkt – za uwzględnieni e  standardu
do 2 pkt za opis
1 pkt za potwierdzenie informacji podanych przez nauczyciela.

11. Dyrektor  zastrzega sobie prawo do potwierdzenia wybranych informacji podanych przez nauczyciela.
12. Uroczystości wręczania Certyfikatów Jakości mają miejsce w czasie uroczystych wydarzeń szkolnych.
13. Decyzja o nadaniu Certyfikatu jest ostateczna.
14. Niniejszy Regulamin zatwierdzany jest przez Kapitułę Certyfikatu Jakości  w składzie: dyrektor i wicedyrektor .
15. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone przez Kapitułę, z własnej inicjatywy w formie aneksu.
16. Data rozpoczęcia programu:  2.01.2013

Redakcja strony: Regulamin programu Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł2016-04-20 13:03:26
  • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł2016-04-20 13:03:30
  • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł2016-04-20 13:03:26
  • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł2016-04-20 13:03:26
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl