Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Standardy jakości

LISTA STANDARDÓW

1. Uczeń pracuje samodzielnie
2. Uczeń efektywnie współpracuje z nauczycielem
3. Uczeń jest wytrwały
4. Uczeń czuje się bezpieczny
5. Uczeń podporządkowuje się regułom
6. Uczeń jest dokładny
7. Uczeń jest zdyscyplinowany
8. Uczeń wykazał wyobraźnię, wizję
9. Uczeń ma pewność siebie
10. Uczeń nabył kompetencje:
11. Uczeń doskonalił kompetencje:
12. Uczeń efektywnie pracuje w grupie
13. Uczeń nabył doświadczenie
14. Uczeń pracuje systematycznie
15. Uczeń był zainteresowany przez cały czas
16. Uczeń poprawił wyniki
17. Działanie charakteryzowało się koordynacją procesu wychowawczego i dydaktycznego
18. Działanie było zorganizowane na przygotowanie do samokształcenia
19. Działanie było zorganizowane na kształcenie umiejętności kluczowych:
20. Działanie było atrakcyjne
21. Działanie było zorganizowane na kształtowanie postawy twórczej
22. Stosowano aktywne metody nauczania:
23. Działanie było precyzyjnie zaplanowane
24. Działanie było uporządkowane
25. Działanie było precyzyjnie  zorganizowane
26. Działanie było ulepszeniem
27. Działanie było użyteczne
28. Działanie propagowało właściwe zasady
29. Działanie miało charakter poprawy/modyfikacji/usprawnienia
30. Działanie  poddano analizie/ewaluacji
31. Opracowano wyniki ewaluacji.
32. Działanie przebiegało sprawnie
33. Zadbano o efektywne wykorzystanie czasu
34. Stworzono sprzyjającą atmosferę współdziałania  
35. Zastosowano jasne kryteria oceniania
36. Przepływ informacji był sprawny
37. Efekt wzbogacił życie szkolne
38. Efekt działania jest funkcjonalny
39. Efekt działania doprowadził do wzrostu stabilności
40. Proces,wyniki ewaluacji i efekt były promowane
41. Nauczyciel jest wzorem aktywnego współtwórcy
42. Nauczyciel jest nastawiony na poszukiwanie i eksperymentowanie
43. Nauczyciel jest odporny psychicznie
44. Nauczyciel systematycznie dokumentuje postępy uczniów
45. Stosowano formy aktywności:
46. Osiągnięto rezultaty twarde:
47. Działanie miało cechy nowatorskie
48. Działanie włączało innych do współpracy

Redakcja strony: Standardy jakości Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł2016-02-22 18:49:44
  • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł2016-02-22 18:49:47
  • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł2016-02-22 18:49:44
  • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł2016-02-22 18:49:44
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl