Strona główna/Aktualności/INNOWACJA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

31 Sierpnia 2021

innowacja

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PT.” SAVOIR VIVRE - DAWNIEJ I DZIŚ”

                   KLASA II B PROWADZĄCY mgr BEATA DUKA

                                      ROK SZKOLNY 2021/2022

         W roku szkolnym 2021/2022 w klasie II b zostanie wprowadzona innowacja pedagogiczna pt.” Savoir vivre - dawniej i dziś”. Autorem innowacji pedagogicznej jest wychowawca klasy mgr Beata Duka. Działalność innowacyjna dotyczyć będzie obszaru: dydaktycznego, metodycznego, organizacyjnego, wychowawczego. Celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie procesów percepcji wizualnej oraz działalności artystycznej (muzycznej, plastycznej) oraz „Małe formy sceniczne”. Wiedza związana z tradycją i obrzędami w czasach przeszłych i nam współczesnych pozwoli poznać uczniom nie tylko dziedzictwo naszej rodzimej kultury, obyczajowości, ale przyczyni się do rozwijania zasad „dobrego wychowania i postępowania”, rozwijania wzajemnych relacji międzyludzkich. Program skierowany jest do uczniów klas I - III. Plan działania to współpraca z instytucjami kulturalnymi, wycieczki, warsztaty teatralne - cykl zajęć TEATR WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH, prezentowanie zdobytych umiejętności na uroczystościach klasowych i szkolnych, imprezach szkolnych. Uczniowie klasy II b nauczą się korzystać ze źródeł wiedzy o czasach minionych epok (wybrane epoki) i teraźniejszych, poznają i nauczą się zasad savoir vivre w czasach przeszłych i teraźniejszych. Wiązanie teorii z praktyką oraz bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury narodowej pozwoli rozwijać osobowość uczniów, wdrażać kulturę do życia i codzienności. Sposoby ewaluacji działalności innowacyjnej to ankieta dla rodziców, opinia uczniów, występy na uroczystościach szkolnych i klasowych, udział w konkursach międzyszkolnych, regionalnych oraz szkolnych, wystawy prac plastycznych, zdjęcia z wycieczek, warsztatów teatralnych.

do góry