Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Lwowska 2, 41-253 Czeladź.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi:

Dane kontaktowe:

Inspektor ochrony danych:

Pan MAREK WOŹNIAK
email: iodo@marwikpoland.pl

do góry