Strona główna/Aktualności/"Moja Bajkowa Rodzina"

"Moja Bajkowa Rodzina"

28 Marca 2023

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej  informuje, iż 20 marca 2023r. został ogłoszony profilaktyczny konkurs plastyczny pod nazwą „Moja Bajkowa Rodzina”.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z czeladzkich placówek oświatowych, tj.: szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, zgodnie z poniższymi kategoriami:

a) szkoły podstawowe:

  • dzieci z klas od I do III,
  • dzieci z klas od IV do VI,
  • młodzież z klas od VII do VIII,

b) przedszkola publiczne:

  • dzieci w wieku trzech i czterech lat,
  • dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.

Konkurs polega na wykonaniu portretu dowolną techniką plastyczną (np. malowana, rysowana, wyklejana, itp.) przedstawiającego jednego lub wielu członków rodziny, ukazanych jako bohaterów swojej ulubionej bajki, filmu lub filmu animowanego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w formacie A4 lub A3.

Prace konkursowe należy składać u osoby wyznaczonej przez dyrektora placówki, do której uczęszcza dany uczestnik, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023 r. 

Laureatów miejsc od I do III we wszystkich kategoriach wiekowych wybierze specjalnie powołana Komisja Konkursowa, która dokona oceny prac konkursowych najpóźniej do dnia 8 maja 2023 r.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas obchodów „Święta Rodziny 2023” 15 maja 2023 r. w Kopalni Kultury przy ul. Stanisława Trznadla 1 w Czeladzi.

Poniżej znajduje się Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: ogłoszenia profilaktycznego konkursu plastycznego pod nazwą „Moja Bajkowa Rodzina”, a także regulamin w/w konkursu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, panią Magdaleną Stanowską:

  • telefonicznie: 32 763 79 76
  • mailowo: 
 
Informacje oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta CZeladź wraz z regulaminem konkursu znajdują się pod linkiem:
https://www.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkurs-plastyczny-Moja-Bajkowa-Rodzina/idn:3696
 
do góry