Strona główna/Aktualności/Szkolny etap Powiatowego Konkursu MACMILLAN PRIMARY SCHOOL (..)

Szkolny etap Powiatowego Konkursu MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

20 Marca 2023

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

Informujemy, że szkolny etap konkursu odbędzie się w najbliższy piątek tj. 24 marca w sali 104A według następującego harmonogramu:

8.55 - klasy 2 i 3 oraz 6 i 7

9.50 - klasy 4 i 5

Szkolne eliminacje będą polegały na rozwiązaniu testu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu, który obejmuje konkurs.

Etap powiatowy odbędzie się 25 kwietnia o godz. 10tej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi. Wezmą w nim udział osoby, które uzyskają najwyższy wynik w eliminacjach szkolnych w swojej kategorii wiekowej.

Poniżej zamieszczamy zakres materiału dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Zakres materiału dla klasy II-III:

 

Vocabulary:

- Action verbs

- Animals

- Appearance

- Clothes

- Colours

- Days of the week

- Everyday activities

- Family

- Feelings

- Festivals (Halloween, Christmas, Easter)

- Food (products and meals)

- Free- time activities

- Health 

- House (rooms and furniture)

- Jobs

- Months

- Numbers (1-100)

- Parts of the body

- Places in town

- School 

- Shops

- Sport

- Time

- Toys

- Travelling (transport, holiday places)

- Weather, seasons

 

Grammar:

- to be

- to have got

- can/can't

- like/don't like/hate...ing

- question words: What, Where, When, How many

- plural nouns

- possessive adjectives and possessive 's

- prepositions of time  place

- this/that, these/those

- there is/there are

- articles: a, an, the

- Present Simple

- Present Continuous 

 

Zakres materiału dlaklasy IV-V:

 

Vocabulary: 

- Action verbs

- Animals

- Appearance

- Character

- Clothes

- Culture (art, media)

- Everyday activities

- Family and friends 

- Feelings

- Festivals (Halloween, Christmas, Easter)

- Food (products, meals and preparing meals)

- Free- time activities

- Health  (illnesses, treatment)

- House (rooms and furniture)

- Interests 

- Parts of the body and face

- Personal possessions 

- Places in town

- School 

- Shopping

- Skills and abilities 

- Sport

- Technology (IT)

- The naturalworld 

- Travelling (transport, holiday places)

- Weather, seasons

- Work (jobs, places of work) 

 

Grammar:

- to be

- to be good at/bad at

- to have got

- can/can't/must

- like/don't like/hate...ing

- would like to

- question words

- plural nouns

- possessive adjectives and possessive 's

- prepositions of time  place

- this/that, these/those

- there is/there are/there was/there were

- articles: a, an, the

- cardinal and ordinal numbers

- determiners: some, any 

- imperative

- comparative and superlative adjectives

- adverbs of frequency

- subject and object pronouns 

- to be going to

- Present Simple

- PresentContinuous 

- Past Simple

 

Zakres materiału dla klasy VI-VII:

 

Vocabulary: 

- Animals

- Appearance

- Character

- Clothes

- Culture (art, media)

- Diets

- Ecology

- Everyday activities

- Family and friends 

- Feelings

- Festivals (Halloween, Christmas, Easter)

- Food (products, meals and preparing meals)

- Free- time activities

- Health  (illnesses, treatment)

- House (rooms and furniture)

- Interests

- Lifestyle 

- Parts of the body and face

- Periods of life

- Personal possessions 

- Places in town

- School 

- Science (inventions)

- Shops and services

- Skills and abilities 

- Sport

- Technology (IT)

- The naturalworld 

- Travelling (transport, holiday places)

- Weather, seasons

- Work (jobs, places of work) 

 

Grammar:

- to be

- to have got

- can/can't/must/should/have to

- like/don't like/hate/don't mind...ing

- wouldlike to

- questionwords

- pluralnouns

- possessive adjectives and possessive 's

- possessive pronouns

- prepositions of time  place

- this/that, these/those

- there is/there are/there was/there were

- articles: a, an, the

- cardinal and ordinal numbers

- determiners: some, any, (a) little, (a) few, many, much, a lot of, too, (not) enough 

- imperative

- comparative and superlative adjectives

- comparisons: as... as

- adverbs of frequency

- subject and object pronouns 

- to be going to

- Present Simple

- Present Continuous 

- Past Simple

- Past Continuous

- Present Perfect

- Future Simple

- Conditional sentences type 0 and 1

- Passive Voice

- Adverbs

- used to

- would rather/prefer to

- be able to 

 

do góry