Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Szkoła / Biblioteka

Biblioteka


 

"Książka i możność czytania to jeden z  największych darów ludzkiej cywilizacji"

    

Biblioteka czynna jest w godzinach:

 nauczyciel bibliotekarz: mgr Paulina Podsiadło

 

 Dzień tygodnia Godziny
poniedziałek  8:00 - 14:00 
wtorek  8:00 - 14:00
środa  8:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 14:00 
piątek 8:00 - 14:00 

 

 Regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
3. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
5. W bibliotece książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Za zgoda nauczyciela bibliotekarza uczniowie mogą mieć wolny dostęp do półek
6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres .
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków .
9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni.

Redakcja strony: Biblioteka Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Adam Swarlik
  • Pierwsza publikacja:Swarlik Adam2019-09-01 20:39:24
  • Aktualizacja publikacji:Swarlik Adam2019-09-01 20:39:28
  • Wytworzenie publikacji:Swarlik Adam2019-09-01 20:39:24
  • Zatwierdzenie informacji:Swarlik Adam2019-09-01 20:39:24
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl