Pracownicy

rok szkolny 2023/2024

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Strączek

Wicedyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kacperek

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioleta Lasocka 

mgr Renata Matuszek  - urlop

mgr Karolina Mrozińska

mgr Anna Mróz

mgr Ewa Oprzędek

mgr Justyna Pawlicka

mgr Magdalena Długosz - Zawartka

Język polski

mgr Beata Luty

mgr Grażyna Majer - Ziemblicka

mgr Anna Wieteska 

 mgr Martyna Ziółkowska

Język angielski

mgr Agata Dulewicz

mgr Karolina Górnicka

mgr Agnieszka Kacperek

mgr Agnieszka Strzemińska

mgr Dariusz Targosz

Język niemiecki

mgr Joanna Okomski

mgr Anna Żółtowska

Matematyka

mgr Justyna Baran

mgr Monika Lis

mgr Joanna Pojawa

Chemia

mgr Barbara Jamróz

Fizyka 

mgr Barbara Jamróz

Geografia

mgr Monika Ciećwierska kl. Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb,

mgr Adam Swarlik kl. VIIIa

Biologia

mgr Małgorzata Soska

 Przyroda

mgr Małgorzata Soska

Historia

mgr Małgorzata Strycharczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Strycharczyk

Technika

mgr Beata Duda

Informatyka

mgr Adam Swarlik

Plastyka

mgr Sebastian Król

Muzyka

mgr Katarzyna Przesmycka

Doradztwo zawodowe

mgr Dariusz Targosz

Wychowanie fizyczne

 mgr Grzegorz Dragon

mgr Mateusz Rybak

mgr Beata Szarf

mgr Paweł Zmarlak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Kret

Religia

ks. Paweł Kurczab

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Leks

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Joanna Dynowska

dr Marta Niemiec

mgr Paulina Rutkowska

mgr Joanna Uryga

mgr Joanna Walocha

Świetlica

mgr Małgorzata Bednarczyk

mgr Mirosława Frej

mgr Sebastian Król

mgr Małgorzata Leks

mgr Kamila Motak

mgr Dorota Strączek

mgr Beata Szarf

Biblioteka

mgr Paulina Podsiadło

Pedagog

mgr Marzena Działach - Cieślik

Psycholog

mgr Magdalena Makuch - Zielińska

Pedagog specjalny

mgr Paulina Podsiadło

Zajęcia logopedyczne

mgr Anna Mróz

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Dynowska

mgr Ewa Oprzędek - surdopedagog

mgr Paulina Rutkowska

mgr Joanna Walocha

Zajęcia rewalidacji ruchowej

mgr Ewelina Kowal

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły

mgr Sylwia Niemiec

Główny księgowy

Dorota Ślęzak

Specjalista d/s płac

mgr Aleksandra Gruszczyńska

Intendent

Małgorzata Kużdżał

Pracownicy kuchni

Rafał Auguścik - kucharz

Wiesława Auguścik - pomoc kuchenna

Monika Antos - pomoc kuchenna

Bernadeta Białas - pomoc kuchenna

Małgorzata Bedyk - pomoc kuchenna

Pracownicy obsługi

Sylwia Cichoń

Dorota Gajo

Iwona Kulak

Bożena Piotrowska

Beata Rzepiak

Marek Rzepiak

Elżbieta Sowińska

Justyna Stoczyńska

do góry