Pracownicy

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Duka

mgr Wioleta Lasocka 

mgr Renata Matuszek

mgr Karolina Mrozińska

mgr Anna Mróz

mgr Ewa Oprzędek

Język polski

mgr Grażyna Majer - Ziemblicka

mgr Martyna Ziółkowska

mgr Anna Wieteska

Język angielski

mgr Agnieszka Kacperek

mgr Agnieszka Morawska

mgr Dariusz Targosz

mgr Dorota Załęcka

Język niemiecki

mgr Joanna Okomski

mgr Anna Żółtowska

Matematyka

mgr Joanna Filipowicz

mgr Monika Lis

Chemia

mgr Barbara Jamróz

Fizyka

mgr Barbara Jamróz

Geografia

mgr Adam Swarlik

Biologia

mgr Małgorzata Leks

mgr Marta Leszczyńska

Przyroda

mgr Ewa Tarnówka

Historia

mgr Małgorzata Strycharczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Strycharczyk

Technika

mgr inż. Robert Jackiewicz

Informatyka

mgr Adam Swarlik

mgr inż. Robert Jackiewicz

Plastyka

mgr Sebastian Król

Muzyka

mgr Katarzyna Przesmycka

Doradztwo zawodowe

mgr Piotr Dutkiewicz

Wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Sołtysik

mgr Beata Szarf

mgr Paweł Wyciślik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Wyciślik

Religia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Kowalska

Nauczyciele wspomagający

mgr Joanna Dynowska

mgr Paulina Rutkowska

mgr Joanna Walocha

Świetlica

mgr Małgorzata Bednarczyk

mgr Mirosława Frej

mgr Sebastian Król

mgr Małgorzata Leks

mgr Renata Matuszek

mgr Paulina Podsiadło

mgr Beata Szarf

Biblioteka

mgr Paulina Podsiadło

Pedagog

mgr Joanna Dynowska

Psycholog

mgr Sylwia Wilk

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewelina Lis

 

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły

mgr Sylwia Niemiec

Główny księgowy

Dorota Ślęzak

Specjalista d/s płac

mgr Aleksandra Gruszczyńska

Intendent

Małgorzata Kużdżał

Pracownicy kuchni

Rafał Auguścik

Wiesława Auguścik

Teresa Bochenek

Hanna Stefańska

Pracownicy obsługi

Sylwia Cichoń

Dorota Gajo

Iwona Kulak

Bożena Piotrowska

Beata Rzepiak

Marek Rzepiak

Zofia Sokół

Elżbieta Sowińska

Justyna Stoczyńska

do góry