Pracownicy

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Strączek

Wicedyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kacperek

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioleta Lasocka 

mgr Renata Matuszek

mgr Karolina Mrozińska

mgr Anna Mróz

mgr Ewa Oprzędek

mgr Justyna Pawlicka

Język polski

mgr Grażyna Majer - Ziemblicka

mgr Martyna Ziółkowska

mgr Wioletta Mól

mgr Katarzyna Kaczmarek

Język angielski

mgr Agnieszka Kacperek

mgr Karolina Górnicka

mgr Dariusz Targosz

Język niemiecki

mgr Joanna Okomski

mgr Anna Żółtowska

Matematyka

mgr Joanna Filipowicz

mgr Monika Lis

mgr Joanna Pojawa

Chemia

mgr Barbara Jamróz

Fizyka 

mgr Barbara Jamróz

Geografia

mgr Adam Swarlik

Biologia

mgr Małgorzata Leks

mgr Małgorzata Soska

 Przyroda

mgr Ewa Tarnówka

Historia

mgr Małgorzata Strycharczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Strycharczyk

Technika

mgr inż. Robert Jackiewicz

Informatyka

mgr Adam Swarlik

Plastyka

mgr Sebastian Król

Muzyka

mgr Katarzyna Przesmycka

Doradztwo zawodowe

mgr Dariusz Targosz

Wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Sołtysik

mgr Beata Szarf

mgr Paweł Wyciślik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Wyciślik

Religia

ks. Paweł Kurczab

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Bałdys

Nauczyciele wspomagający

mgr Joanna Dynowska

mgr Marta Niemiec

mgr Paulina Rutkowska

mgr Katarzyna Telega

mgr Joanna Walocha

Świetlica

mgr Dorota Strączek

mgr Małgorzata Bednarczyk

mgr Mirosława Frej

mgr Sebastian Król

mgr Małgorzata Leks

mgr Renata Matuszek

mgr Kamila Motak

mgr Beata Szarf

mgr Karolina Mrozińska

Biblioteka

mgr Paulina Podsiadło

Pedagog

mgr Marzena Działach - Cieślik

Psycholog

mgr Magdalena Makuch - Zielińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewelina Lis

Zajęcia logopedyczne

mgr Anna Mróz

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Dynowska

mgr Joanna Walocha

mgr Ewa Oprzędek - surdopedagog

mgr Paulina Rutkowska

Zajęcia rehabilitacyjne

mgr Ewelina Kowal

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły

mgr Sylwia Niemiec

Główny księgowy

Dorota Ślęzak

Specjalista d/s płac

mgr Aleksandra Gruszczyńska

Intendent

Małgorzata Kużdżał

Pracownicy kuchni

Rafał Auguścik

Wiesława Auguścik

Hanna Stefańska

Pracownicy obsługi

Sylwia Cichoń

Dorota Gajo

Iwona Kulak

Bożena Piotrowska

Beata Rzepiak

Marek Rzepiak

Zofia Sokół

Elżbieta Sowińska

Justyna Stoczyńska

do góry