Strona główna/Aktualności/„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ”

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ”

5 Kwietnia 2023

 logo

Miasto Czeladź realizuje projekt pnWsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytetowa XI.  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-03-31

Wartość ogółem projektu: 76 760,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 65 246,00 zł

Opis: Cel główny projektu zakłada wzrost dostępności do edukacji ogólnej i wsparcie dla uczniów z Ukrainy, dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Czeladź. W ramach projektu zakupiono sprzęt ICT (łącznie 16 laptopów).

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi otrzymała do bezpłatnego użytkowania przez uczniów pochodzących z Ukrainy 3 laptopy.

 

do góry