Strona główna/Organizacja pracy/Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r.
2. Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era listopad 2023r.
3. Wigilie klasowe 22 grudnia 2023r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023r.
5. Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024r.
6. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych (semestralnych) 16 stycznia 2024r.
7. Konferencja klasyfikacyjna uczniów za I semestr 18 stycznia 2024r.
8. Konferencja Rady Pedagogicznej - podumowująca I semestr 25 stycznia 2024r.
9. Rekolekcje wielkopostne marzec 2024r.
10. Egzamin ósmoklasisty 14-15-16 maja 2024r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
12. Święto patrona maj 2024r.
13. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych, rocznych 11 czerwca 2024r.
14. Konferencja klasyfikacyjna uczniów, roczna 13 czerwca 2024r.
15. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024r.
16. Konferencja Rady Pedagogicznej podsumowująca II semestr 25 czerwca 2024r.
17. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

TERMINY DODATKOWE:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:

Egzamin ósmoklasisty: 14 - 15 - 16 maja 2024r.

Z zachowaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

2 stycznia 2024r.

29 kwietnia 2024r., 30 kwietnia 2024r.,

2 maja 2024r., 31 maja 2024r.

 

do góry