Strona główna/Organizacja pracy/Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022r.

3.

Próbny egzamin ósmoklasisty

listopad 2022r.

4.

Wigilie klasowe

22 grudnia 2022r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022r.

6.

Ferie zimowe

16 stycznia 29 stycznia 2023r.

7.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych)

13 stycznia 2023r.

8.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów za I semestr

2 lutego 2023r.

9.

Konferencja RP - podsumowująca I semestr

9 lutego 2023r.

10.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023r.

11.

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023r.

13.

Święto Patrona

maj 2023r.

14.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych (rocznych)

13 czerwca 2023r.

15.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów (roczna)

15 czerwca 2023r.

16.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

17.

Konferencja RP podsumowująca II semestr

27 czerwca 2023r.

18.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

 

TERMINY DODATKOWE:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:

Egzamin ósmoklasisty 23-25 maja 2023r.

Z zachowaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

a) 14 października 2022r., 31 października 2022r. , 2 maja 2023r., 9 czerwca 2023r.

do góry