Strona główna/Organizacja pracy/Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021r.

3.

Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era

listopad 2021r.

4.

Wigilie klasowe

22 grudnia 2021r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021r.

6.

Ferie zimowe

14 lutego - 27 lutego 2022r.

7.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych)

18 stycznia 2022r.

8.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów za I semestr

20 stycznia 2022r.

9.

Konferencja RP - podsumowująca I semestr

27 stycznia 2022r.

10.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2022r.

11.

Egzamin ósmoklasisty

24-26 maja 2022r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022r.

13.

Święto Patrona

maj 2022r.

14.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych (rocznych)

10 czerwca 2022r.

15.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów (roczna)

14 czerwca 2022r.

16.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022r.

17.

Konferencja RP podsumowująca II semestr

28 czerwca 2022r.

18.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

 

TERMINY DODATKOWE:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:

Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022 r.

Z zachowaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

a) 14 października, 12 listopada 2021r., 7 stycznia, 2 maja, 17 czerwca 2022 r.

do góry