Strona główna/Organizacja pracy/Szkolny zestaw programów nauczania i podręczniki szkolne

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczniki szkolne

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczniki szkolne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Przedmiot

Nr w Szkolnym Zestawie

1.

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 1 Wyd. Mac

 

SP5/SZP/WS1/2023

 

2.

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 1 Macmillan

 

SP5/SZP/JA1/2023

 

3.

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2 Nowa Era

 

SP5/SZP/WS2/2021

 

4.

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 2 Macmillan

 

SP5/SZP/JA2/2021

 

5.

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3 Nowa Era

 

SP5/SZP/WS2/2022

 

6.

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 3 Macmillan

 

SP5/SZP/JA2/2022

 

7.

Program nauczania języka polskiego dla klasy 4 Nowa Era

SP5/SZP/JP/4/2023

 

8.

Program nauczania matematyki dla klasy 4 GWO

 

SP5/SZP/M/4/2023

 

9.

Program nauczania przyrody w klasie 4 Nowa Era

 

SP5/SZP/P/4/2023

 

10.

Program nauczania historii dla klasy 4 Nowa Era

 

SP5/SZP/H/4/2023

11.

Program nauczania plastyki w klasie 4 Nowa Era

 

SP5/SZP/Pl/4/2023

 

12.

Program nauczania muzyki w klasie 4 Nowa Era

SP5/SZP/Mu/4/2023

 

13.

Program nauczania techniki w klasie 4 Nowa Era

SP5/SZP/T/4/2023

 

14.

Program nauczania języka angielskiego w klasie 4 Macmillan

 

SP5/SZP/JA/4/2023

 

15.

informatyki w klasie 4 Nowa Era

 

SP5/SZP/I/4/2023

 

16.

Program nauczania WdŻ w klasie 4 Rubikon

Program nauczania języka polskiego dla klasy 5 Nowa Era SP5/SZP/JP/5/2021

SP5/SZP/WdŻ/4/2023

 

18.

Program nauczania matematyki dla klasy 5 Nowa Era

SP5/SZP/M/5/2021

 

19.

Program nauczania WdŻ w klasie 5 Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/5/2021

 

20.

Program nauczania biologii dla klasy 5 Nowa Era

SP5/SZP/B/5/2021

 

21.

Program nauczania historii dla klasy 5 Nowa Era

SP5/SZP/H/5/2021

 

22.

Program nauczania plastyki w klasie 5 Nowa Era

SP5/SZP/Pl/5/2021

 

23.

Program nauczania muzyki w klasie 5 Nowa Era

SP5/SZP/Mu/5/21

 

24.

Program nauczania techniki w klasie 5 Nowa Era

SP5/SZP/T/5/2021

25.

Program nauczania języka angielskiego w klasie 5 Macmillan

SP5/SZP/JA/5/2021

 

26.

Program nauczania geografii w klasie 5 Nowa Era

SP5/SZP/G/5/2021

 

27.

Program nauczania informatyki w klasie 5 Nowa Era

SP5/SZP/I/5/2021

 

28.

Program nauczania języka polskiego dla klasy 6 Nowa Era

SP5/SZP/JP/6/2022

 

29.

Program nauczania matematyki dla klasy 6 GWO

SP5/SZP/M/6/2022

 

30.

Program nauczania geografii dla klasy 6 Nowa Era

SP5/SZP/G/6/2019

 

31.

Program nauczania biologii dla klasy 6 Nowa Era

SP5/SZP/B/6/2022

 

32.

Program nauczania historii dla klasy 6 Nowa Era

SP5/SZP/H/6/2022

 

33.

Program nauczania plastyki w klasie 6 Nowa Era

SP5/SZP/Pl/6/2022

34.

Program nauczania muzyki w klasie 6 Nowa Era

SP5/SZP/Mu/6/2022

 

35.

Program nauczania techniki w klasie 6 Nowa Era

SP5/SZP/T/6/2022

 

36.

Program nauczania języka angielskiego w klasie 6 Nowa Era

SP5/SZP/JA/6/2022

 

37.

Program nauczania informatyki w klasie 6 Nowa Era

SP5/SZP/I/6/2022

38.

Program nauczania WdŻ w klasie 6 Rubikon

 

SP5/SZP/WdŻ/6/2022

39.

Program nauczania języka polskiego dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/JP/7/2023

 

40.

Program nauczania matematyki dla klasy 7 GWO

SP5/SZP/M/7/2023

 

41.

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 7 Klett

SP5/SZP/JN/7/2023

42.

Program nauczania biologii dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/B/7/2023

 

43.

Program nauczania historii dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/H/7/2023

 

44.

Program nauczania geografii dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/G/7/2023

 

45.

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 7 Macmillan

SP5/SZP/JA/7/2023

 

46.

Program nauczania do informatyki w klasie 7 Nowa Era

SP5/SZP/I/7/2023

 

47.

Program nauczania chemii dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/C/7/2023

 

48.

Program nauczania fizyki dla klasy 7 Nowa Era

SP5/SZP/F/7/2023

 

49.

Program nauczania muzyki w klasie 7 Nowa Era

SP5/SZP/Mu/7/2023

 

50.

Program nauczania plastyki w klasie 7 Nowa Era

SP5/SZP/Pl/7/2023

 

51.

Program nauczania WdŻ w klasie 7 Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/7/2023

52.

Program nauczania języka polskiego dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/JP/5/2021

53.

Program nauczania matematyki dla klasy 8

SP5/SZP/M/8/2021

 

54.

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 8 Klett

SP5/SZP/JN/8/2021

 

55.

Program nauczania biologii dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/B/8/2021

 

56.

Program nauczania historii dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/H/8/2021

 

57.

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/Wos/8/2021

 

58.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/EDB/8/2021

 

59.

Program nauczania geografii dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/G/8/2021

 

60.

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 8 Macmillan

SP5/SZP/JA/8/2021

 

61.

Program nauczania do informatyki w klasie 8 Nowa Era

 

SP5SZP/I/8/2021

 

61.

Program nauczania chemii dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/Ch/8/2021

62.

Program nauczania fizyki dla klasy 8 Nowa Era

SP5/SZP/F/8/2021

 

63.

Program nauczania WdŻ w klasie 8 Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/8/2021

 

64.

J. niemiecki jako język mniejszości narodowej Ab in die Kinderwelt - Neu

SP5/SZP/JMN/1/2023 - kl. 1

SP5/SZP/JMN/2/2023 - kl. 2

SP5/SZP/JMN/3/2023 - kl. 2

65.

J. niemiecki jako język mniejszości narodowej kl. 4 - 6 Chill mit Deutsch - Neu!

SP5/SZP/JMN/4/2023 - kl. 4

SP5/SZP/JMN/5/2023 - kl. 5

SP5/SZP/JMN/6/2023 - kl. 6

 

67.

Historia i kultura własna - program autorski

SP5/SZP/JMN/7/2023 - kl. 5

SP5/SZP/JMN/8/2023 - kl. 6

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych

 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

 SZKOŁA PODSTAWOWA -   Religia

KLASA  I -VIII

 

                       

Lp.

Klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

         Programy

 

Podręczniki:

 

 

 

 

 

 

1

I

„Poznaję Boży świat”

K.Mielnicki,E.

Kondrak

Jedność

 

Kielce AZ-11-01/18-KI-4/20

 

2

II

"Odkrywam królestwo Boże"

ks. dr K. Mielnicki, E. KondrakJ. Snopek D.
Kurpiński 

Jedność

 

AZ-12-01/12- KL-3/12

 

3

III

„Jezus jest z nami”

J.SnopekD. Kurpiński

Jedność

 

Kielce AZ-13-01/12- KL-4/13

 

4

IV

„Miejsce pełne BOGActw”

K.MielnickiE. Kondrak B. Nosek

Jedność

 

Kielce AZ-21-02/12- KL-1/12

 

5

V

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"

 

 

 

Kielce AZ-21-01/20-KI-2/20

 

6

VI

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"

ks. dr K.
Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

 

Kielce nr AZ-2-02/20

 

7

VII

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

K.MielnickiE. Kondrak E.Parszewska

Jedność

 

AZ-31-01/13- KL-3/13,

 

8

VIII

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

 

Jedność

 

Kielce AZ-32-01/13- KL-4/14

 

 

Materiały ćwiczeniowe:

 

 

 

 

 

1

III

„Jezus jest z nami”

 

Jedność

 

 

 2

IV „Miejsce pełne BOGActw”  

 Jedność

 

 

 

3

V

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"

 

Jedność

 

 

4

VI

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"

 

Jedność

 

 

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY

 

KLASA  I

 

                      

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

         Programy

 

Podręczniki:

 

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

Ale to ciekawe

Okuniewska J., Piłat S., Skrzypiec B.

 

 

 

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 1

Wyd. Mac

SP5/SZP/WS1/2023

 

 

polonistyczna,

 

 

Wyd. Mac

1158/1/2022

 

 

 

 

matematyczna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyrodnicza i

 

 

 

 

 

 

 

 

społeczna

 

 

 

 

 

 

 

2

Język obcy

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 1

Macmillan

SP5/SZP/JA1/2023

 

 

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 1

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

811/1/2017

 

 

 

Materiały edukacyjne:

 

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 matematyczna,

 

 

 

 

   

 

 

 

przyrodnicza i

 

 

 

 

 

 

 

społeczna

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

 

 

 

 

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polonistyczna,

przyrodnicza i

społeczna

Ale to ciekawe !

Okuniewska J., Piłat S., Skrzypiec B.

 

 

 

 

matematyczna

 

 

 

 

 

 

Muzyka

 

 

Informatyka

Okuniewska J., Piłat S., Skrzypiec B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 1

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY

 KLASA  II

                     

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

            Programy

 

Podręczniki:

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

Wielka Przygoda

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)

 

 

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2

Nowa Era

SP5/SZP/WS2/2021

 

 

polonistyczna,

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

przyrodnicza i

 

 

 

 

 

 

 

społeczna

 

 

 

 

 

 

 

matematyczna

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

1088/3/2021

 

 

2

Język obcy

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 2

Macmillan

SP5/SZP/JA2/2021

 

 

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 2

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

811/2/2018

 

 

Materiały edukacyjne:

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

 

 

 

 

 

 

 

 matematyczna,

 

 

 

 

 

 

 

 

przyrodnicza i

 

 

 

 

 

 

społeczna

 

 

 

 

 

 

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

 

 

 

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe:

 

 

 

 

 

 

 

polonistyczna,

przyrodnicza i

społeczna

 

 

 

 

 

 

matematyczna

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 Informatyka


Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Michał Kęska

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 2

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

 

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY

 KLASA  III

                      

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

             Programy

 

Podręczniki:

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

 

 

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3

Nowa Era

SP5/SZP/WS2/2022

 

 

polonistyczna,

 

 

Nowa Era

1088//5/2022

 

 

 

matematyczna,

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

 

 

 

 

 

przyrodnicza

 

Joanna Winiecka- Nowak

 

 

 

 

2

Język obcy

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 3

Macmillan

SP5/SZP/JA2/2022

 

 

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 3

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

811/3/2018

 

 

Materiały edukacyjne:

 

 

 

 

 

 

1

Edukacja

 

 

 

 

 

 

 

 matematyczna,

 

 

 

 

 

 

 

 

przyrodnicza i

 

 

 

 

 

 

społeczna

Teczka artysty

 

 

Karty pracy

 

 

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

 

 

 

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe:

 

 

 

 

 

1

Edukacja

Wielka Przygoda

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

 

 

 

polonistyczna,

 

 

 

 

 

matematyczna,

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

 

 

 

przyrodnicza i

 

Joanna Winiecka- Nowak

 

 

 

społeczna

Muzyka

 

Informatyka

 

 

 

2

nowożytny -
j. angielski

Bugs Team 3

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan education

 

 

                                                                                                         

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

    

II ETAP EDUKACYJNY

 

 

 Program

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo/Nr 

dopuszczenia MEN

Tytuł zeszytu ćwiczeń

Autor

 

1

J.Polski

4

Nowe Słowa na start!

 Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz


907/1/2017

 

 

Program nauczania języka polskiego dla klasy 4

Nowa Era 

SP5/SZP/JP/4/2023

2

Matematyka

4

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO/780/1/2017

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska

Program nauczania matematyki dla klasy 4 GWO

SP5/SZP/M/4/2023

3

Przyroda

4

Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

863/2019/z1

Tajemnice przyrody

Jolanta Golanko

Program nauczania przyrody w klasie 4

Nowa Era

SP5/SZP/P/4/2023

4

 

 

Historia

4

Wczoraj i Dziś


Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/1/2020/z1

Wczoraj i dziś

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Program nauczania historii dla klasy 4

Nowa Era

SP5/SZP/H/4/2023

5

 

 

 

 

Plastyka

4

Do dzieła!


Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

903/1/2017

 

 

Program nauczania plastyki w klasie 4

Nowa Era

SP5/SZP/Pl/4/2023

6

 

 

 

Muzyka

 

4

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/1/2017

 

 

Program nauczania muzyki w klasie 4

Nowa Era

SP5/SZP/Mu/4/2023

7

 

 

Technika

 

 

4

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

1195/1/2023

 

 

Program nauczania techniki w klasie 4

Nowa Era

SP5/SZP/T/4/2023

8

Język angielski

4

Brainy 4

Nick Beare

 831/1/2017

Brainy 4

Nick Beare

Program nauczania języka angielskiego w klasie 4

 

Macmillan

SP5/SZP/JA/4/2023

9

Informatyka

4

Lubię to!


Michał Kęska


847/1/2022/z1

 

 

Program nauczania

informatyki w klasie 4

Nowa Era

SP5/SZP/I/4/2023

 

10

Wychowanie do życia w rodzinie

4

Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

920/1/2017

 

 

Program nauczania

WdŻ w klasie 4

Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/4/2023

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

 

 Program

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo/Nr

dopuszczenia MEN

Tytuł zeszytu ćwiczeń

Autor

 

1

J.Polski

5

Nowe Słowa na start!

 Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era/
907/2/2018

 

 

Program nauczania języka polskiego dla klasy 5

Nowa Era

SP5/SZP/JP/5/2021

2

Matematyka 

5

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

780/2/2018

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska

Program nauczania matematyki dla klasy 5

Nowa Era

SP5/SZP/M/5/2021

3

Wychowanie do życia w rodzinie

5

Wędrując ku dorosłości

 Teresa Król

 920/2/2018

 

 

Program nauczania

WdŻ w klasie 5

Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/5/2021

4

Biologia

5

Puls życia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era/844/1/2018

 

 

Program nauczania biologii dla klasy 5

Nowa Era

SP5/SZP/B/5/2021

5

 

 

Historia

 

 

5

Wczoraj i Dziś

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era/877/2/2018

Wczoraj i dziś


Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Program nauczania historii dla klasy 5

Nowa Era

SP5/SZP/H/5/2021

6

 

 

 

 

Plastyka

5

Do dzieła!


Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era/
903/2/2018

 

 

Program nauczania plastyki w klasie 5

Nowa Era

SP5/SZP/Pl/5/2021

7

 

 

 

Muzyka

 

5

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach


Nowa Era/852/2/2018

 

 

Program nauczania muzyki w klasie 5

Nowa Era

SP5/SZP/Mu/5/21

8

 

 

Technika

 

 

5

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka


Nowa Era/295/2/2018

 

 

Program nauczania techniki w klasie 5

Nowa Era

SP5/SZP/T/5/2021

9

Język angielski

5

Brainy 5

Nick Beare

Macmillan education/831/2/2018

Brainy 5

Katherine Stannett

Program nauczania języka angielskiego w klasie 5

 

Macmillan

SP5/SZP/JA/5/2021

 

10

Geografia

5

Planeta Nowa

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era/906/1/2018

Planeta Nowa

Kamila Skomoroko

Program nauczania geografii w klasie 5

Nowa Era

SP5/SZP/G/5/2021

11

Informatyka

5

Lubię to!


Michał Kęska

Nowa Era/
847/2/2018

 

 

Program nauczania

informatyki w klasie 5

Nowa Era

SP5/SZP/I/5/2021

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

 

 

 

 Program

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo/Nr

dopuszczenia MEN

Tytuł zeszytu ćwiczeń

Autor

 

1

J.Polski

6

Nowe Słowa na start!

 
Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era/
907/3/2019

 

 

Program nauczania języka polskiego dla klasy 6

Nowa Era

SP5/SZP/JP/6/2022

2

Matematyka

6

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,Matcin Karpiński,Piotr Zarzycki

GWO/780/3/2022/z1

Matematyka z plusem

Zofi Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,Matcin Karpiński,Piotr Zarzycki

Program nauczania matematyki dla klasy 6

GWO

 SP5/SZP/M/6/2022

3

Geografia

6

 Planeta Nowa


Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

 Nowa Era/
906/2/2019

Planeta Nowa


Kamila Skomoroko

Program nauczania geografii dla klasy 6

Nowa Era

 SP5/SZP/G/6/2019

4

Biologia

6

Puls Życia


Joanna Stawarz

Nowa Era/
844/2/2019

 

 

Program nauczania biologii dla klasy 6

Nowa Era

SP5/SZP/B/6/2022

5

 

 

Historia

 

 

6

Wczoraj i Dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski 

Nowa Era/
877/3/2019


Wczoraj i Dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Program nauczania historii dla klasy 6

Nowa Era

SP5/SZP/H/6/2022

6

 

 

 

 

Plastyka

6

Do dzieła!


Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

 

 

Program nauczania plastyki w klasie 6

Nowa Era

SP5/SZP/Pl/6/2022

7

 

 

 

Muzyka

 

6

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach


Nowa Era/
589/3/2014/2015

 

 

Program nauczania muzyki w klasie 6

Nowa Era

SP5/SZP/Mu/6/2022

8

 

 

Technika

 

 

6

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka


Nowa Era/
295/3/2010/2016

 

 

Program nauczania techniki w klasie 6

Nowa Era

SP5/SZP/T/6/2022

9

Język angielski

6

Brainy 6

Nick Beare

 Macmillan education831/3/2019

Brainy 6

Nick Beare

Program nauczania języka angielskiego w klasie 6

Nowa Era

SP5/SZP/JA/6/2022

10

Informatyka

6

Lubię to!


Michał Kęska

Nowa Era/847/3/2018

 

 

Program nauczania

informatyki w klasie 6

 

Nowa Era

SP5/SZP/I/6/2022

11

Wychowanie do życia w rodzinie

6

Wędrując ku dorosłości

 Teresa Król

 920/3/2019

 

 

Program nauczania

WdŻ w klasie 6

Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/6/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

w roku szkolnym 2023/2024

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

 

 Program

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo/Nr

dopuszczenia MEN

Tytuł zeszytu ćwiczeń

Autor

 

1

J.Polski

7

Nowe Słowa na start!

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia BielawskaNowa Era/907/4/2020

Nowe Słowa na start!

Joanna Kuchta

Program nauczania języka polskiego dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/JP/7/2023

2

Matematyka

7

Matematyka z plusem

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

780/4/2017

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska

Program nauczania matematyki dla klasy 7

GWO

SP5/SZP/M/7/2023

3

J. niemiecki

7

Maximal 1

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak - Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Gluck

1094/1/2020

Maximal 1

Elżbieta Krulak - Kempisty,

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 7 Klett

 SP5/SZP/JN/7/2023

4

Biologia

7

Puls życia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era/
844/3/2020/z1

 

 

Program nauczania biologii dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/B/7/2023

5

 

 

Historia

 

 

7

Wczoraj i Dziś

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era/
877/4/2020/z1

 

 

Program nauczania historii dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/H/7/2023

8

 

 

Geografia

 

 

7


Planeta Nowa

 Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał


Nowa Era

906/3/2023/z1  

 

 

Program nauczania geografii dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/G/7/2023

9

Język angielski

7

Brainy 7

Catherine McBeth

Macmillan education831/4/

2020

Brainy 7

Katherine Stannett

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 7

Macmillan

SP5/SZP/JA/7/2023

10

Informatyka

7

Lubię to!

Grażyna Koba

Nowa Era/847/4/2020/z1

 

 

Program nauczania do informatyki w klasie 7

Nowa Era

SP5/SZP/I/7/2023

 

11

Chemia

7

Chemia. Podręcznik

Dawid Łasiński,Dominika Strutyńska,Piotr Wróblewski,Łukasz Sporny

Wyd. Mac

1069/1/2022/z1

 

 

Program nauczania chemii dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/C/7/2023

12

Fizyka

7

Fizyka. Podręcznik

Grażyna Barna,Jolanta Fornalska,Leszek Krupiński,Małgorzata Wysocka-Kunisz,Ryszard Dusza

Wyd Mac

1108/1/2020

 

 

Program nauczania fizyki dla klasy 7

Nowa Era

SP5/SZP/F/7/2023

13

Muzyka

7

Lekcja muzyki

Monika Gromek,Grażyna Kilbach

Nowa Era/852/4/2020/z1

 

 

Program nauczania muzyki w klasie 7

Nowa Era

SP5/SZP/Mu/7/2023

14

Plastyka

7

Do dzieła!

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903/4/2020/z1

 

 

Program nauczania plastyki w klasie 7

Nowa Era

SP5/SZP/Pl/7/2023

15

Wychowanie do życia w rodzinie

7

Wędrując ku dorosłości

 Teresa Król

 920/4/2017

 

 

Program nauczania

WdŻ w klasie 7

Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/7/2023

 

 

 

Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi w roku szkolnym 2023/2024

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

 Program

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo/Nr

dopuszczenia MEN

Tytuł zeszytu ćwiczeń

Autor

 

1

J.Polski

8

Nowe Słowa na start!

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz 


Nowa Era/907/5/2018

 

 

Program nauczania języka polskiego dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/JP/5/2021

2

Matematyka

8

Matematyka z plusem

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO/780/5/2018

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska

Program nauczania matematyki dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/M/8/2021

3

J. niemiecki

8

Maximal 2

 

 Klett/1094/2/2021

Maximal 2

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 8 Klett

SP5/SZP/JN/8/2021

4

Biologia

8

Puls życia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era/844/3/2018

 

 

Program nauczania biologii dla klasy 8

Nowa Era

5

 

 

Historia

 

 

8

Wczoraj i Dziś

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era/
877/5/2021/z1

 

 

Program nauczania historii dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/H/8/2021

6

 

 

 

 

WOS

8

 Dziś i jutro


Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era/874/2017

 

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/Wos/8/2021

7

 

 

 

EDB

 

8

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma


Nowa Era/846/2017

 

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/EDB/8/2021

8

 

 

Geografia

 

 

8


Planeta Nowa

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński


Nowa Era/906/4/2018

Planeta Nowa

Ryszard Przybył

Program nauczania geografii dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/G/8/2021

9

Język angielski

8

Brainy 8

Catherine McBeth

Macmillan education/831/5/

2021

Brainy 8

Nick Beare

Program nauczania języka angielskiego dla klasy 8

Macmillan

SP5/SZP/JA/8/2021

10

Informatyka

8

Lubię to!

Grażyna Koba

Nowa Era/847/5/2018

 

 

Program nauczania do informatyki w klasie 8

Nowa Era

SP5SZP/I/8/2021

11

Chemia

8

Chemia Nowej Ery


Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era/785/2/2018

 

 

Program nauczania chemii dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/Ch/8/2021

12

Fizyka

8

Spotkania z Fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era/885/2/2018

 

 

Program nauczania fizyki dla klasy 8

Nowa Era

SP5/SZP/F/8/2021

13

Wychowanie do życia w rodzinie

8

Wędrując ku dorosłości

 Teresa Król

 920/5/2018

 

 

Program nauczania

WdŻ w klasie 8

Rubikon

SP5/SZP/WdŻ/8/2021

 

 

do góry