Strona główna/Rekrutacja/Nabór do klas pierwszych 2024/2025

Nabór do klas pierwszych 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

* Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych: https://tiny.pl/wlpkj
* Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych: https://tiny.pl/wlpkb

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych: https://tiny.pl/wlpkj

Do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane są:

 • dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej można pobrać ze stron internetowych szkół oraz w ich sekretariatach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzi szkoła, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami  i odpowiadającą im liczbą punktów, określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.;
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.;
 • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów niezbędne do potwierdzenia powyższych okoliczności.

Ważne terminy

Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 wraz z oświadczeniami, określa Zarządzenie nr 37/2024 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych, do klas wyższych niż I w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami sportowymi oraz do oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

Postępowanie rekrutacyjne:

 • 8-12 kwietnia 2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
 • 18 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 19-23 kwietnia 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 24 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające:

 • 20-22 maja 2024 r. - termin postępowania uzupełniającego
 • 27 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 28-31 maja 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 3 czerwca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2024-02-12 zb_37_2024 (1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
zb_37_2024 (1).pdf 143.03KB zobacz
docx 2024-02-12 OŚWIADCZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy I (1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
OŚWIADCZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy I (1).docx 17.78KB -
doc 2024-02-12 ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2024_2025 (1) z obwodu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2024_2025 (1) z obwodu.doc 39KB -
doc 2024-02-12 ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2024_2025 (1) spoza obwodu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2024_2025 (1) spoza obwodu.doc 59.5KB -
docx 2024-02-12 Procedury rekrutacja 2024-2025.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Procedury rekrutacja 2024-2025.docx 42.08KB -
doc 2024-02-12 Zarządzenie Nr 2_2024 w sprawie rekrutacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Zarządzenie Nr 2_2024 w sprawie rekrutacji.doc 18KB -
do góry