Strona główna/Szkoła/Patron szkoły. Polska Macierz Szkolna

Patron szkoły. Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna - patronem naszej szkoły

Czy wiecie, że….

• Polska Macierz Szkolna to organizacja społeczna, która powstała na terenach objętych zaborem rosyjskim, oficjalnie zarejestrowana została 11 czerwca 1906 roku.
• Inicjatorem powołania organizacji zajmującej się oświatą na terenach zaborów był Henryk Sienkiewicz.
• Kiedy na wiosnę 1906r. założono w Czeladzi oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, w jego prace aktywnie włączył się ks. Bolesław Pieńkowski.
• Polska Macierz Szkolna jako zasadniczy cel swojej działalności postawiła szerzenie polskości, budowę szkoły miejskiej, likwidację analfabetyzmu, utworzenie bezpłatnej czytelni i biblioteki.
• W 1916 roku utworzono Koło Macierzy Szkolnej w dzielnicy Piaski
• 21 stycznia 1917 r. - odbyło się na Piaskach poświęcenie sztandaru Macierzy Szkolnej.
• 1937 r. - Polska Macierz Szkolna koło Piaski otrzymała nowe obszerne pomieszczenie w Domu Katolickim przy ul. Kościuszki nr 3
• 14 października 2014 roku miała miejsce uroczysta gala nadania szkole (wówczas Gimnazjum nr 3) imienia Polskiej Macierzy Szkolnej i przyjęcia sztandaru od Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 w Czeladzi
• W naszej szkole znajdują się sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej koła Piaski z 1917 roku oraz sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej  Gimnazjum nr 3 z 2014 roku.
• W styczniu 2020 roku zakupiony został nowy sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5.
• Od kilku lat w naszej szkole organizowane są przez mgr Grażynę Majer-Ziemblicką konkursy upamiętniające Patrona szkoły. Nagrody sponsoruje Fundacja Polska Korona.
 
Sztandar Szkoły
 
 
POLSKA MACIERZ SZKOLNA
W pytaniach i odpowiedziach:
1. W którym roku powołano do życia Koło Czeladzkie Polskiej Macierzy Szkolnej?
W 1906 roku.
2. Kto był założycielem i ośmiokrotnym prezesem PMS w Czeladzi?
Założycielem i ośmiokrotnym prezesem był Aleksander Cieśliński kierownik Szkoły nr 1 w Czeladzi.
3. Podaj nazwę organizacji, którą powołano do życia na miejsce rozwiązanej w 1908 roku Polskiej Macierzy Szkolnej.
Na miejsce rozwiązanej w 1908 r. PMS powstało w Czeladzi w 1909 r. Polskie Stowarzyszenie Oświatowe
4. Kiedy powołano do życia koło PSM w dzielnicy Piaski?
Koło Macierzy Szkolnej w dzielnicy Piaski powstało w 1916 r.
5. Kiedy i gdzie poświęcono sztandar PSM dzielnicy Piaski?
W dniu 21 stycznia (1917 r.) odbyło się na Piaskach poświęcenie sztandaru Macierzy Szkolnej przy asyście członków Związku Macierzy i Straży Ogniowej.
6. Gdzie mieściła się nowa siedziba PSM w dzielnicy Piaski od 1937 roku?
W 1937 r. PMS Piaski otrzymała nowe obszerne pomieszczenie w Domu Katolickim,
ul. Kościuszki nr 3 (po dawnej szkole powszechnej).
7. Jakie źródła finansowania miała PSM? Z czego się utrzymywała?
Polska Macierz Szkolna utrzymywała się z dobrowolnych składek oraz zbiórki ulicznej w dniu 3 maja.
8.Jakie były losy sztandaru Polskiej Macierzy Szkolnej z 1917 roku w czasie II wojny światowej?
W czasie okupacji sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej przechowywał p. Weidel.
9. W którym roku i kto odkrył dawno zapomniany sztandar?
Po wojnie zapomniany, odkryty dopiero w 1982 r. przez Władysława Kwaśniaka.
 
do góry